Operativni leasing

Operativni leasing je, u osnovi, način financiranja namijenjen onima koje zanima korištenje objekta leasinga bez namjere stjecanja vlasništva. Po isteku ugovorenog roka leasing objekt je moguće vratiti i po želji uzeti novi. Ugovornim odnosom nije predviđena mogućnost otkupa objekta leasinga od strane primatelja leasinga.  

 1. Objekt leasinga se ne iskazuje u sklopu dugotrajne imovine primatelja leasinga te se bilanca ne opterećuje nabavnom vrijednošću objekta leasinga
 2. Izdavanje mjesečnih računa koji ulaze u trošak poslovanja

Da bi bili u mogućnosti savjetovati Vas, molimo da pripremite određene podatke. Predlažemo da prilikom 
posjete našeg leasing društva sa sobom ponesete i potrebnu dokumentaciju.

 

 • Fizičke osobe

  1. Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za fizičke osobe, popunjen i potpisan od strane podnositelja zahtjeva i poslodavca
  2. Popunjena i ovjerena Suglasnost o zapljeni plaće
  3. Preslika osobne iskaznice
  4. Isplatne liste za prethodna tri mjeseca

   

  Uz potrebnu dokumentaciju BKS - leasing Croatia d.o.o. može zahtijevati dodatne dokumente. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.
 • Potrebna dokumentacija za pravne osobe

  1. BON 1 i BON 2 (SOL 2), ne stariji od 15 dana u originalu
  2. Potpisni karton
  3. Godišnji financijski izvještaj GFI -POD za zadnje dvije godine
  4. Prijava poreza na dobit
  5. Aktualni periodički statistički izvještaj
  6. Izvod iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana
  7. Profil poslovanja društva
  8. Popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za pravne osobe
  9. Popunjen obrazac s podacima o stvarnim vlasnicima
  10. Upitnik za klijente pravne osobe
  11. Za trgovačka društva koja podliježu obvezi revizije financijskih izvješća potrebno je dostaviti Revizorska izvješća
  12. Preslike osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje

  Uz potrebnu dokumentaciju BKS-leasing Croatia d.o.o. može zahtijevati dodatne dokumente. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.
 • Obrtnici/Slobodna zanimanja

  1. BON 2 (SOL 2) na uvid u originalu ili 6-mjesečni izvod po glavnom računu poslovne banke
  2. Potvrda uplate poreza
  3. Rješenje o osnivanju obrta, originalna verzija na uvid
  4. Preslika osobne iskaznice vlasnika obrta
  5. Rješenje porezne uprave o porezu na dohodak/dobit za prethodne dvije godine
  6. Pregled primitaka i izdataka za zadnje dvije godine (knjiga primitaka i izdataka)
  7. Popunjen i ovjeren Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za obrtnike

  Uz potrebnu dokumentaciju BKS-leasing Croatia d.o.o. može zahtijevati dodatne dokumente. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

 

 • Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za fizičke osobe
 • Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za pravne osobe
 • Zahtjev za sklapanje Ugovora o leasingu za obrtnike
 • Opći uvjeti ugovora o operativnom leasingu motornog vozila/pokretnine
 • Cjenik naknada i troškova
 • Podaci o klijentu pravnoj osobi

 

 
Servis za klijente

01/48366-55

Koristite usluge našeg servisa za klijente!

pon. - pet. 8:00-16:00

Servis za telefonski kontakt

Rado ćemo Vas nazvati kako bismo osobno odgovorili na Vaša pitanja.

Dogovoriti telefonski poziv!

Vaše mišljenje je bitno!

Kako bismo skupa bili još uspješniji, pozivamo Vas da podijelite s nama Vaše prijedloge i želje.

Kontaktirajte nas odmah!